Melissa Mey photos – Melissa Mey fotoğrafları
Melissa Mey, freezes the world again with her point of view for us. She makes possible to see differently the world which we used to know. Dreaming over the image is left to the observer by simplicity of her expression. Shaping by Mey’s view and hands, the objects or spaces belong to the daily life are become dramatic.

Limited quadrage of Mey gives an unexpected point of view; then her compositions flow out the photograph and goes belong to the  perception of observers. All of them accompanied by balance and relation of light and colour which formed by Mey.

Mehmet Günyeli, Photograph Artist

İstanbul, 2011 May

 Melissa Mey, kendi gözüyle dünyayı bizler için bir kez daha donduruyor. Yakaladığı detaylarla, alışık olduğumuz dünyamıza farklı bir bakışla bakma imkânı yaratıyor.

Anlatım dilindeki yalınlık ise görüntünün ötesini hayal etmeyi izleyiciyebırakıyor. Gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir objenin veyasıradan bir mekânın, Mey’in elinde, onun gözüyle şekillenmesi dramatik bir hal alıyor.

Mey‘in sınırlandırılmış kadrajı size umulmadık bir bakış açısısunar, kompozisyonları fotoğrafın dışına çıkar ve izleyicinin algısında devam eder. Tüm bunlara Mey‘in ışıkla, renkle kurduğu ilişki ve denge de eşlik eder.

Mehmet Günyeli, Fotoğraf Sanatçısı

İstanbul, Mayıs,2011